Angry German Kid Wikia
Advertisement

Martin Sharfameta - Dyrektor szkoły w większości parodii o Leopoldzie. W angielskich parodiach ma najczęściej zniekształcone wulgarne słowo, jako nazwisko, natomiast w Polsce Globogość przyzwyczaił wszystkich do nazwiska "Martin Sharfameta". W serii "Z życia Leopolda" KosiNos'a jest on wychowawcą Leopolda i jego klasy w liceum.

Advertisement